Ydelse
Pris
Forundersøgelse 700,-
Forundersøgelse inkl. røntgen 1100,-
Røntgen 500,-
Rapport 500,-
Evaluering 450,-
Behandling 350,-
Udeblivelse eller for sent afbud 250,-

Sygeforskringen danmark giver tilskud til alle ydelser.

I forbindelse med sundheds- og ulykkesforsikringer er taksterne i overenskomsten med den offentlige sygesikring gældende.