Priser

Ydelse
Pris
Forundersøgelse 650,-
Forundersøgelse inkl. røntgen 1050,-
Røntgen 500,-
Rapport og evaluering 450,-
Behandling 350,-

Sygeforskringen danmark giver tilskud til alle ydelser.

I forbindelse med sundheds- og ulykkesforsikringer er taksterne i overenskomsten med den offentlige sygesikring gældende.